PPV-skema: specifik cancer

Introduktion til PPV-skema i almen praksis

Et PPV (Positiv Prædiktiv Værdi)-skema for en specifik kræftsygdom omhandler sandsynligheden for, at patienten har sygdommen, når patienten præsenterer symptomet i almen praksis. Sandsynligheden forøges, når symptomet er præsenteret to gange, eller når symptomet præsenteres samtidigt med andet relevant symptom.

Vores viden om symptomer på kræft har førhen baseret sig på, hvilke symptomer kræftpatienter har præsenteret ved diagnosen på sygehuset. Vi har dog brug for viden om symptomer, der præsenteres i almen praksis og deres prædiktive værdi. På dette tidspunkt kan symptomet have en anden karakter eller optræde i en helt anden sammenhæng. Endvidere er sandsynligheden for, at det rent faktisk er udtryk for kræft langt lavere end på en specialafdeling.

I almen praksis illustrerer skemaerne netop, at vi har at gøre med lavprævalens diagnostik. Kun få symptomer/tegn har en PPV > 5 % i almen praksis. Men skemaerne har også sine begrænsninger. En 75-årig patient med hæmoptyse har en større risiko for lungekræft end en patient på 45 år med samme symptom, hvilket skemaet ikke kan tage højde for. Ligeledes kan skemaerne ikke vise mere end to symptomer ad gangen, og rummer ikke lægens mavefornemmelse eller resultatet af billeddiagnostiske undersøgelser. Dermed vil en positiv prædiktiv værdi alene være vejledende og må op- eller nedjusteres efter lægens kliniske skøn.

Alle PPV'er er beregnet i case-control studier, hvor man har anvendt oplysninger om symptompræsentation i engelske almen praksis. Hver cancerpatient over 40 år blev matchet med 5 kontroller på fødselsår, køn og praksistilknytning.

Vejledning til læsning af PPV-skemaer